Keuring elektrische installatie van woonhuizen

Keuring en beoordelen van de elektrische installatie in uw bestaande of nieuwe woning. ( wij keuren geen bedrijven )

Dat elektriciteit naast onmisbaar ook levens en brand gevaarlijk is hoeft geen betoog.
Om deze reden eist de verzekering bij grote bedrijven eens in de vijf jaar een keuring.
 Uit de praktijk blijkt dat  keuring van de elektrische installatie in particuliere woningen zinvol is en gevaarlijke situaties signaleert.


Ook om een oordeel te krijgen bij de aankoop van een woning is een  keuring van de elektrische installatie nuttig.

Keuring electrische instalatie

Keuring elektrische installatie

onder keuren wordt verstaan:

  • Het testen van de aardlekschakelaars
  • Het doormeten van de aarde in de groepenkast op de juiste waarde
  • het doormeten van de bedrading om te zien of de isolatie waarde hoog genoeg is
  • visueel controleren van de groepenkast ( IN de groepenkast )
  • Het testen van de stopcontacten in de woning of de weerstand laag genoeg is ( en er dus geen onderbreking is )
  • Het controleren van de geaarde stopcontacten of de aarde daadwerkelijk is aangesloten/functioneert
  • Of de water en gasleidingen zijn geaard
  • een schriftelijk verslag per mail
Er worden tijdens deze keuring GEEN herstelwerkzaamheden uitgevoerd, wel volgt een advies over wat zou moeten gebeuren.

Kost voor een particulier woonhuis van normale omvang bedraagt 282 euro incl BTW

Indien gewenst als extra een tekening met daarin alle stopcontacten en schakelaars en de verdeling in de groepenkast. **Richtprijs meerkosten 246 euro incl BTW

groepenindeling woonhuis

Bel 06 20 44 11 11 of stuur een e-mail voor informatie of aanmelden van een keuring

Wat houden deze keuring punten in?
Op basis van kennis en ervaring visueel inspecteren: Dit houdt in, door ons rondlopen, op basis van ervaring halen we de eerste verbeterpunten naar voren. ( bv dat een buitenlasdoos gebarsten is en vervangen moet worden)

De groepenkast openmaken en doormeten: Wij halen de kap er af en met behulp van een speciale meter meten wij bij welke waarde de aardlekschakelaars uitschakelen, of dit voldoet aan de norm. Welke waarde de aardelektrode heeft, dit is de aardleiding die of aan de waterleiding, of met een pen in de grond, of uit de voeding van het energiebedrijf komt.

De bedrading naar de diverse groepen doormeten: Wanneer we de bedrading van iedere groep doormeten kunnen we vaststellen of er een sluimerverbinding met de aarde bestaat. Is dat het geval dan kan dat een mogelijke oorzaak van stroomlek, warmte ontwikkeling ofwel brand gevaar zijn. De plaats van dit lek moet worden opgespoord en verholpen.

Alle stopcontacten doormeten: We plaatsen op ieder stopcontact de meter en kijken of de weerstand waarde beneden de grens blijft. Is dit niet het geval dan betekent dit, dat er ergens een verbinding onvoldoende is. Dat kan het stopcontact zelf zijn, dat kan ook een verbinding ergens in de installatie zijn, dit zorgt voor warmte ontwikkeling en mogelijk brand.

Alle geaarde stopcontacten controleren of de aarde aansluiting daadwerkelijk aangesloten is

Een voorbeeld van een slechte verbinding is het indoen van een steker ( bv de stofzuiger) waarbij bij de steker een vonk waarneembaar is.