Tarieven en offertes of prijsindicatie

Wij hechten waarde aan duidelijke en eerlijke afspraken, daarom hierbij onze tarieven vanaf 2020 binnen het werkgebied Haaglanden:

Tarieven

Prijzen vanaf 1 juli t/m 31 december 2024

  • Voorrijden, eenmalig per project, 35 euro.
  • Uurloon op werkdagen, (maandag tot en met vrijdag) van 8 tot 18 uur 55 euro per uur, met een minimum van een half uur.
  • kilometer tarief buiten werkgebied Haaglanden 42 cent per kilometer extra boven voorrijd tarief.
  • Tarieven zijn exclusief 21% BTW en exclusief materialen.

Bij grote opdrachten kunnen vooraf afspraken worden gemaakt voor een lager uurtarief

Offerte of Prijsindicatie:

Als u iets laat installeren of repareren wilt u graag vooraf weten wat het kost. Bij sommige redelijk voorspelbare activiteiten zoals het vervangen van een groepenkast is dat vooraf goed te bepalen, echter dat geld niet voor alle werkzaamheden.

Bij een offerte calculeren we alle voorziene kosten en proberen we een inschatting te maken van eventuele onvoorziene kosten. Deze offertes vooraf zijn doorgaans hoger dan de uiteindelijk gemaakte kosten, tenzij er tegenvallers waren.

Bij een prijsindicatie maken we vooraf een inschatting van het aantal te werken uren, maar wordt het werkelijk aantal uren achteraf in rekening gebracht. Bij tegenvallers brengen we u natuurlijk tussentijds direct op de hoogte. Als het dus meevalt (of werkt u mee) dan zijn de werkelijke kosten meestal lager.

Voorrijden:

In ons tarief rekenen we per opdracht eenmalige voorrijkosten van 35 euro ex BTW
Voorrijkosten zijn bedoeld om de opbrengsten van kleine opdrachten enigszins rendabel te houden.
Het gaat niet alleen om de brandstof kosten, maar ook om de reistijd en de voorbereiding tijd (voor iedere opdracht moeten we zorgen dat we de juiste onderdelen en mogelijk te verwachten onderdelen bij ons hebben)

BTW:

Bij ons krijgt u voor ieder werk achteraf een rekening per post of per e-mail. Wij werken NIET zwart: u ontvangt een rekening met BTW

vragen? 06 20 44 11 11 of DoeMeerMetVerlichting@gmail.com